Àrea Agremiats
Usuari:  
Password:  
   

Els serveis del Gremi

El motiu principal que porta als professionals a agremiar-se, és i ha estat sempre, al llarg dels segles, el de pertànyer al gremi que representa el seu ofici, per tal de sentir-se representat i defensat en tot moment davant els organismes oficials i per fer pinya en front de la problemàtica de la professió a cada moment i de l' intrusisme que tant en perjudica la dignitat i la bona imatge.

A més a més, els Gremis, i concretament el nostre dels Pintors, ofereixen una sèrie de serveis quin més útil i interessant pel desenvolupament de la professió:

  • Escola-Taller de Reciclatge dels Mestres Pintors, pel perfeccionament en l'ofici, mitjançant els Cursos abans descrits, subvencionats, de vespres o en dissabtes, i d'una durada que comprèn des de 24 a 50 hores.
  • Revista Pintores, fundada pel Gremi l'any 1961, hereva del “Butlletí de l'Associació de Mestres Pintors de Barcelona” publicada del 1930 al 1936. La Revista Pintores és quadrimestral, gratuïta, dedicada exclusivament als pintors, amb informació tècnica, empresarial, fiscal, laboral i associativa i amb els més complets Preus orientatius per m2 d' Acabats d' Obra nova, de Renovació, Pintura Industrial, Retolació, Decapats per immersió, per a la correcta execució dels pressupostos, per part de les empreses de pintura.
  • Serveis fiscals i comptables, Laborals, Jurídics.
  • Borsa de treball entre tots els socis del Gremi.
  • Possibilitats de contractar interessants assegurances per tal de cobrir tot tipus de riscos, tant per a les empreses com de tipus individual i familiar.
  • Circulars Informatives i Jurídiques.
  • Certificació Acreditativa d'Empresa Associada, per acompanyar-ne fotocòpia als pressupostos pels clients.
  • Demostracions de productes; Peritatges gratuïts; etc. etc.

Les empreses associades ho estan també a nivell autonòmic, a la Federació de Gremis de Pintors de Catalunya la qual pertany a la Federació Catalana de La Indústria, el Comerç i els Serveis de la Construcció.

En l'àmbit autonòmic, estatal i internacional, el Gremi està representat com a soci col·lectiu de PIMEC, Patronal de la Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, la qual és membre de UEAPME, Union Européenne de l'Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises.

Les prioritats de les empreses de Pintura de la Unió Europea són actualment, entre d'altres :

- L'IVA reduït per als treballs de pintura
- La futura limitació (2007 i 2010) dels COV (components orgànics volàtils o dissolvents) a les pintures decoratives i la seva repercussió en l' activitat de les nostres empreses
- Les futures directives que ens afecten, com són la Directiva Serveis; REACH, Directiva de Productes Químics, etc.

Hem de fer avinent que els nostres agremiats poden estalviar-se l'import d'una quota mensual, en aportar un nou associat.

Estem a la seva disposició, per tal d'orientar-los pel que fa a les empreses més idònies per a cada especialitat de pintura. Només els cal que complimentin i ens enviïn com prefereixin, el formulari de contacte, indicant-nos la seva consulta i amb molt de gust els informarem.

 

Gremi d'Empreses de Pintura de Barcelona i Comarques · C/ Diputació 297, primer, 08009 Barcelona · 93 488 12 88 · · · ·