Ŕrea Agremiats
Usuari:  
Password:  
   

Notícies del Gremi

CURS D'APLICACiÓ DE MICROCIMENTS
Professor : ALBERT MURTRA
HORES 36
Horari : de dilluns a dimecres de 18.30 a 21.30 hores
Subvencionat : Fundació Privada Sant Lluc dels Mestres Pintors
DIES : del 20 d’abril al 13 de maig 2015

PROGRAMA

1. Exposició teòrica del material, qualitats i limitacions.
2. Breu historia i impacte comercial del microciment.
3. Camps d’aplicació.
4. Pràctiques en el taller de microciments de diversos fabricants:

• INGREMIC,SL
• INFINITY
• FAKHOLIT

5. Realització de diversos tipus d’acabat standard.
6. Comparativa entre diversos microciments.
7. Protecció i terminació del microciment: poliuretans, segelladores, ceres, hidròfugs, etc.
8. Breu comparativa entre microciment i estuc de calç sintètic.
9. Introducció a l’aplicació d’arestes, formes no planes, etc.
10.Fabricació casolana de microciment “Low Cost”.
11. Xerrada final, precs i preguntes.

Tornar

Gremi d'Empreses de Pintura de Barcelona i Comarques · C/ Diputació 297, primer, 08009 Barcelona · 93 488 12 88 · · ·