Ārea Agremiats
Usuari:  
Password:  
   

Notícies del Gremi

Rentabilitzar casa nostra
Casa nostra, en efecte, és la seu social de la nostra Associació i per tant, la casa de tots els pintors de Barcelona i Comarques. Era el 1960 quan els nostres avantpassats varen adquirir el nº 297 del carrer Diputació, després de seixanta anys de «viure delloguer».

Des d´aleshores i al llarg de quaranta vuit anys, quantes transformacions no ha experimentat la nostra seu social, d´acord amb el creixement de la nostra Associació! La primera fou la constitució de la somniada Central de Compres, és a dir, la Cooperativa de Consum de Pintors de Barcelona, als baixos de l´edifici i juntament amb la instal·lació de les Oficines i Dispensari, inicialment només al primer pis.

Poc a poc i al llarg dels anys, s´anà ocupant tot l´edifici : les oficines s´ampliaren a la segona planta, la tercera fou ocupada per la sala de Juntes i la sala de reunions de la Comissió Provincial Permanent, i també de l´Assemblea de Socis. I fins i tot l´Escola-Taller de Reciclatge dels Mestres Pintors ha passat, del Passatge Permanyer a la quarta planta de l´edifici social.

Doncs els temps canvien i també la nostra Associació ha anat evolucionant d´acord amb els canvis experimentats per la indústria -la Pintura- i ha estat necessari adaptar «casa nostra» a aquesta evolució, mirant de rentabilitzar al màxim les seves instal·lacions,
sempre en bé dels Industrials Pintors als quals serveix.

La primera providència fou «baixar» la sala de Juntes a la primera planta, on antigament hi havia el Dispensari de les Mútues. Després, es feren les reformes necessàries a la segona planta, transformant els dos pisos en tres apartaments molt ben pensats per a dedicar-los a oficines i llogar-los.

La darrera reforma ha estat la de la tercera planta, de la qual l´Associació n´ha conservat la meitat, dedicant a lloguer l´altra meitat.

I finalment, com que la planta dedicada a oficines resulta molt espaiosa, s´hi ha baixat l´arxiu de l´Entitat des de la quarta planta. D´aquesta manera, l´Escola-Taller compta amb la totalitat d´instal·lacions de la quarta planta i per tant, de les aules necessàries
pel seu desenvolupament en benefici dels industrials pintors.

Com també en benefici seu són totes les reformes efectuades a «casa nostra» doncs aquest és el motiu que les ha guiades. Reformes que potser no s´acaben aqui, atès que la funció de Junta Directiva no és altra que pensar en el que és millor pels associats i dur-ho a terme.

Tant és així que està prevista la reforma del vestíbul d´entrada a l´edifici, que es farà el més aviat possible.

Tornar

Gremi d'Empreses de Pintura de Barcelona i Comarques · C/ Diputació 297, primer, 08009 Barcelona · 93 488 12 88 · · ·