Ārea Agremiats
Usuari:  
Password:  
   

Notícies del Gremi

CURS D'APRENENTATGE DEL COLOR
CURS D’APRENENTATGE DEL COLOR

Professor : Joaquim Sedó
HORES 15
Horari : Dissabtes: de 9.00 a 14.00 hores.
DIES: Dissabtes: 11, 18 i 25 de març 2017
.

O B J E C T I U S

1. Coneixement teòric del color, el cercle cromàtic.

2. Elaboració de colors a partir dels colors bàsics.

3. Elaboració de colors a partir de colors industrials.

4. Aprendre a copiar colors.

5. Aprenentatge de la combinació bàsica dels colors.

6. Aprenentatge de l'aplicació del color per transparència.

7. Adonar-se de la influència de la llum ambiental sobre el color.

8. Aprendre a presentar el color al client.

9. Aplicació del color a la indústria.
P R O G R A M A C I Ó

Dia 1
11 de març
 Presentació del curs i introducció al color (Cercle cromàtic, i teoria del color)
 Elaboració d'un Cercle Cromàtic a partir dels colors bàsics (artístics)
Dia 2
18 de març
 Recordatori del Cercle Cromàtic i la combinació dels colors entre ells.
 Elaboració d'una petita carta de colors a partir de colors bàsics i el blanc i el negre (industrials)
 Copiar colors a partir d'altres ja existents.
Dia 3
25 de març
 Presentació del color al client i aplicació del color a la indústria.
 Exercicis de llum i color.
 Exercicis de transparències amb el color, amb oli de llinosa o vernís.
 Aplicació de la tintometria als vernissos.

Tornar

Gremi d'Empreses de Pintura de Barcelona i Comarques · C/ Diputació 297, primer, 08009 Barcelona · 93 488 12 88 · · ·