└rea Agremiats
Usuari:  
Password:  
   
El Gremi
El Gremi d’Empreses de Pintura de Barcelona i Comarques, des del 1899, és una entitat sense afany de lucre, per la defensa i servei de les empreses de pintura i professionals que conserven i actualitzen les tècniques del nostre ofici.
El Serveis del Gremi
Pertànyer al Gremi és sentir-se representat i defensat davant els organismes oficials i per fer front de la problemàtica de la professió a cada moment i de l'intrusisme que tant en perjudica la dignitat i la bona imatge de l'ofici.
La Fundació del Gremi
El Gremi, hereu i continuador de l'Associació de Mestres Pintors de Barcelona, fundada l'any 1899 i amb una intensa història al servei de les empreses de pintura de Barcelona i comarques, compta amb la seva pròpia Fundació.
DEMOSTRACIÓ APLICACIONS D'ARGILA
 
Gremi d'Empreses de Pintura de Barcelona i Comarques · C/ Diputació 297, primer, 08009 Barcelona · 93 488 12 88 · · · ·